DISCLAIMER

Oplos.nl doet er alles aan om de informatie die hij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Alle rechten voorbehouden

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Oplos.nl en het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Toegezonden informatie

Door Oplos.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Oplos.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.